Liên hệ

ĐỊA CHỈ

Thôn 1 – Hoằng Tiến – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Opening Hours

Mon to Fri: 10am – 6pm
Saturday: 8am – 6pm
Sunday: 9am – 5pm

phone

0915.677.649

ĐIỀN THÔNG TIN ĐẶT BÀN